Årets Lyft

Vandringspriset “Årets lyft” tilldelas den aktive idrottsutövare inom Eslövs FK, som under det gångna verksamhetsåret svarat för den mest påtagliga personliga resultatförbättringen inom något av klubbens verksamhetsområden. Resultatförbättringen ska företrädesvis avse succesivt förbättrade prestationer under året, men kan även avse en enstaka heroisk insats för klubbens ära.

Tidigare vinnare:

2023David Ipsen
2022Tella Olsson
2021Lilian Härwell
2020Bo-Arne Olsson
2019Silas Ljungberg, Tim Haraldsson och Olof Hansson
2018Stefan Adolfsson
2017Lea Palm, Liv Horvath och Oliver Horvath
2016Edvin Vensryd
2015Linn Nordh
2014Nils-Arvid Olofsson
2013Kristina Sten
2012Nataliya Kondratyuk
2011Anders Johansson
2010Fredrik Olsson
2009Hanna Mellby
2008Ronny Liljenberg
2007Johanna Weidolf
2006Kjell Olofsson
2005Annika Nilsson
2004Annika Nilsson
2003Eva Mellby
2002Bengt Olsson
2001Bo-Arne Olsson
2000Joel Bergkvist
1999Mattias Åberg
1998Pär Andersson
1997Madeleine Gunnarsson